Pripravte sa na podávanie elektronických colných vyhlásení

26.03.2017 11:08

Podávanie colných vyhlásení v papierovej podobe pri štandardnom postupe sa definitívne skončí o šesť týždňov. Finančná správa preto vyzýva podnikateľské subjekty aj fyzické osoby, aby sa pripravili od mája na elektronickú formu komunikácie.

Základnou podmienkou je registrácia do Centrálneho elektronického priečinka, ktorý slúži subjektom na podávanie colných vyhlásení v štandardnom postupe. Tí, ktorí už elektronicky komunikujú prostredníctvom tohto priečinku pri podávaní vyhlásení vo vývoze a tranzite sa opätovne registrovať nemusia. Fyzické osoby, ktoré si napríklad objednajú tovar z tretích krajín v hodnote nad 150 eur, budú musieť takisto podať colné vyhlásenie od 1. mája už len elektronicky. Po 1. máji prijme colný úrad dovozné colné vyhlásenie v listinnej podobe len v prípade uplatnenia tzv. „havarijného postupu“, a to v prípade výpadku informačných systémov, či už na strane colného orgánu alebo na strane subjektu. 
Na elektronickú komunikáciu sa musia pripraviť aj držitelia povolení, ktorí vykonávajú colné konanie v tzv. zjednodušenom postupe, pri ktorom tovar nie je fyzicky prepravovaný na colný úrad, ale colné konanie prebieha priamo v priestoroch hospodárskeho subjektu. Od 1. februára sa začala prevádzka systému eDovoz v zjednodušenom postupe zápisu do evidencie deklaranta podaním štandardného elektronického colného vyhlásenia (druh „A“) a dodatočného colného vyhlásenia (druh „Z“). Pre držiteľov povolení, ktorí podávajú uvedené druhy colných vyhlásení sa začalo prechodné obdobie, v rámci ktorého musia svoje deklaračné systéme prispôsobiť danej zmene. To skončí 1. júla. Ďalším dôležitým termínom je 1. september, dokedy všetci držitelia povolenia (druh „C“ - zápis do evidencie deklaranta zaslaním „Oznámenia o predložení tovaru“ podaním zjednodušeného  elektronického colného vyhlásenia) musia mať deklaračné systémy prispôsobené tak, aby mohli vyhlásenia posielať elektronicky. 

 

 Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

 

Späť

Kontakt


ColmaX, s.r.o.
Ostrý Grúň 252
966 77 Ostrý Grúň
Slovakia

+421 948 530 333

© 2021 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode