Od 1. júla 2021 sa ruší oslobodenie od DPH na zásielky s hodnotou tovaru do 22 EUR.

07.06.2021 17:07

Od 1. júla 2021 sa menia podmienky preclievania zásielok tovaru z územia mimo Európskej únie. Nakupujúci budú musieť povinne preclievať všetky zásielky z tzv. tretích krajín vrátane podávania colných vyhlásení. Zároveň pribudne povinnosť zaplatiť aj daň z pridanej hodnoty (DPH) pri tovare v zásielkach s nízkou hodnotou. Zmeny sú súčasťou celoeurópskeho projektu eCommerce.

Od tohto dátumu, teda od 1. 7. 2021, bude platiť povinnosť uhradiť DPH pri každej zásielke s tovarom, ktorý si fyzická osoba objedná, a ktorý príde do EÚ spoza jej hraníc. Nebude tu platiť žiadny limit pre oslobodenie od DPH. Nakupujúci tak budú musieť podať elektronické colné vyhlásenie na všetok dovážaný tovar z krajín mimo Európskej únie. Pravidlá pre clo sa však nemenia, clo sa zaplatí až pri zásielke s hodnotou presahujúcou 150 eur. Colné konanie sa tak od júla stane povinným pre všetky nákupy z tretích krajín.

 

Pre  podanie colného vyhlásenia môžete využiť naše služby. Výhodou je, že si nemusíte vybavovať eID kartu, nemusíte sa zaregistrovať na portáli CEPeCM a zriadiť si elektronickú komunikáciu ani podať colné vyhlásenie alebo môžete colné vyhlásenie podať prostredníctvom špecializovaného portálu CEPeCM (www.ecm.financnasprava.sk - portál bude dostupný od 01.07.2021).

 

Kto môže podať colné vyhlásenie ?

  • príjemca zásielky - dovozca (napr. fyzická osoba – bežný občan) sama za seba,
  • my alebo iná špedičná spoločnosť splnomocnená príjemcom zásielky,
  • prepravná spoločnosť (SL. pošta, expresný dopravca) na základe splnomocnenia príjemcom zásielky, ktorá má v držbe tovar a vie ho predložiť colným orgánom pri podaní colného vyhlásenia.

 

Kedy podať colné vyhlásenie?

  • Na podanie colného vyhlásenia musíte vždy počkať, kým Vás bude kontaktovať prepravca, že má pre Vás zásielku na preclenie. Ak Vás prepravca nekontaktuje a Vy ste zaplatili DPH priamo pri objednávaní tovaru (osobitná úprava IOSS), tak Vám takúto zásielku doručí domov ako doteraz,
  • ak Vás prepravca kontaktuje a oboznámi Vás s tým, že má k dispozícii Vašu zásielku, na ktorú je potrebné podať colné vyhlásenie, tak buď splnomocníte niekoho (samotného prepravcu, špedíciu alebo inú fyzickú osobu) na podanie tohto vyhlásenia alebo colné vyhlásenie podáte sám.

 

 

Všetky ďalšie informácie sa dozviete na stránkach finančnej správy.

 

Späť

Kontakt


ColmaX, s.r.o.
Ostrý Grúň 252
966 77 Ostrý Grúň
Slovakia

+421 948 530 333

© 2021 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode