Nové pravidlá pre obchod s Veľkou Britániou

01.01.2021 17:51

        

Od dnes začali platiť nové pravidlá pre preclievanie tovaru z a do Veľkej Británie. Dôvodom je skončenie prechodného obdobia po Brexit-e, počas ktorého platila vo Veľkej Británii legislatíva EÚ, vnútorného trhu a colnej únie. Nové pravidlá sa riadia „pobrexitovou“ dohodou, ktorú sa podarilo uzavrieť medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom.

Spojené kráľovstvo sa pre nás definitívne stáva treťou krajinou. Tovary dovezené z Veľkej Británie je tak potrebné precliť ako v prípade tovarov z tretích krajín. Podnikatelia aj občania musia podať colné vyhlásenie. Hoci sa vo väčšine prípadov bude na základe „pobrexitovej“ dohody uplatňovať nulová alebo znížená sadzba pre dovozné clo, v niektorých prípadoch sa vymeraniu colných poplatkov nevyhnete. Všetok tovar z a do Veľkej Británie od 1.1.2021 podlieha colnému dohľadu a colným kontrolám na hraniciach alebo na letiskách.

Aj napriek „pobrexitovej“ dohode platia pravidlá ako v prípade iných tretích krajín. Pri zásielkach do hodnoty 22 eur neplatí občan clo ani daň z pridanej hodnoty (DPH). Ak je zásielka vo vyššej hodnote, tak ju klient musí precliť, pričom platí DPH, od hodnoty zásielky 150 eur platí aj clo. Veľká Británia sa Európskou úniou dohodla na nulových resp. znížených clách a kvótach pre dovážaný tovar, prihliadať sa však pri colnom konaní bude na pravidlá pôvodu stanovené „pobrexitovou“ dohodou.

Upozorňujeme tiež na colné poplatky. Tie sa totiž netýkajú iba cla, ktoré môže byť nulové alebo znížené na základe „pobrexitovej“ dohody, ale súčasťou je aj DPH a prípadne spotrebná daň, ak ide o tovar, ktorý je predmetom tejto dane. Dohoda neupravuje vnútorné dane členských štátov, a preto, ak sa nebude vymeriavať clo, tak DPH prípadne spotrebná daň sa vyberať bude.

Podrobné informácie nájdete aj na špecializovanej podstránke Brexit na portáli finančnej správy https://www.financnasprava.sk/sk/danovi-a-colni-specialisti/clo/brexit.

Zdroj: Finančná správa SR

 

Späť

Kontakt


ColmaX, s.r.o.
Ostrý Grúň 252
966 77 Ostrý Grúň
Slovakia

+421 948 530 333

© 2021 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode